Úvod »Semináře MATRIX ENERGIE

Semináře MATRIX ENERGIE

Dovoluji si Vám představit náš dvoudenní seminář MATRIX A VĚDOMÉ BYTÍ, který se skládá ze dvou částí, které označuji jako SVĚT ZA ZRCADLEM 1, který je mým základním seminářem a během kterého obdržíte informace o VŠECH postupech kvantové terapie Matrix Energie. Tedy naučíte se jak si otevírat své kvantové pole, jak ho otevírat jiným, jak využívat jeho sílu k okamžitému sebeléčení a jak postupovat při zadávání svých záměrů do kvantového pole, ze kterého se jejich naplnění následně manifestuje v naší 3D realitě. Metoda "dvou bodů", "práce s archetypy", využívání principu "paralelních světů", přímá komunikace s kvantovým polem prostřednictvím "kvantových modulů", instalace a aktivace "21 transformačních frekvencí", to vše se stane nástrojem, se kterým budete po ukončení tohoto jediného dne SVĚTA ZA ZRCADLEM 1 schopni pracovat a využívat ve své praxi. Stejně tak se naučíte jak budete moci pracovat s Vašimi blízkými, či později i klienty na dálku a v praxi tak využít princip "bez času" a "bez prostoru", který se právě "za zrcadlem" nachází.
Druhá, nedělní část víkendového semináře, kterou nyní označuji jako "SVĚT ZA ZRCADLEM 2" nás provede velmi praktickými cvičeními, při kterých využijeme sílu, se kterou jsme začali pracovat v den první.

Nejen že si ozřejmíme , jak se naučit v kvantovém poli reálně pohybovat, ale vysvětlíme si a prakticky ukážeme, jak tyto možnosti můžeme využít v našich osobních i profesních životech. Uvidíme, že nejen člověk , ale COKOLI má své vlastní kvantové rozhraní, se kterým můžeme pracovat a programovat jej v souladu s našimi přáními a základními principy Vesmíru . Během dne si ukážeme, že telepatie a  astrální cestování nejsou ničím tajemným a těžko přístupným pro pár vyvolených jedinců, ale že jimi od pradávna všichni disponujeme. Možnosti nahrání záměrů do předmětů s sebou přináší další nekonečné možnosti jejich využití, o kterých se popovídáme a opět se jejich prakticky naučíme používat. Víte, co dokážeme obyčejným " vědomým " rozhovorem ?
Uvidíte doslova zázraky a že se Vám začne stávat, že lidé, se kterými budete "pouze" mluvit, začnou procházet silnými transformačními změnami a že Váš vědomý rozhovor je přivede k fyzickému "vyléčení". Toto a ještě mnohem více bude předmětem druhého dne s názvem SVĚT ZA ZRCADLEM 2, který je součástí dvoudenního semináře MATRIX A VĚDOMÉ BYTÍ.
Seminář povede a během obou dnů s Vámi osobně bude pracovat odborník metody Matrix Energie a její lektor Kristián Beňo. Během prvního i druhého dne bude s každým účastníkem pracovat samostatně a každý osobně projde procesem "otevření" pole přímo jím, proto je účast na těchto seminářích limitována počtem účastníků, se kterými je možné celý proces absolvovat v komfortu a tak, aby byl prostor pro takovou osobní práci. Žádné teoretizování, ale osobní dotek považuje lektor při této práci za velmi důležitý a proto je jeho seminář koncipován tak, aby k němu vždy přišlo. Velmi se na Vás všechny těšíme a věříme, že síla a možnosti "světa za zrcadlem" se stanou součástí životů, co největšího počtu lidí.
Cena dvoudenního semináře je 4.900, - Kč.

Zahájení sobota v 10,00 hodin

Objednání na: http://www.matrixenergie.cz/

Časový harmonogram:
sobota     10,00 hod - 13,00 hod, 14,00 hod - 17,30 hod
neděle     10,00 hod - 13,00 hod, 14,00 hod - 17,30 hod

Seminář se koná na adrese: penzion Nad Oborou č.5, 503 41 Hradec Králové, ČR
a nachází se v klidném prostředí na okraji Hradce Králového.

Poloha pro Vaší navigaci je:
GPS: 50°13´47.08"N, 15°50´6.81"E

Adresa:
Penzion Nad Oborou
Nad Oborou č.5
50341 Hradec Králové
Česká republika

Co je energie matrixu?

Jde o silové pole, v němž se nacházejí všechny informační vzory, s nimiž, jak jejich nedílná součást, můžeme aktivně a vědomě pracovat az nichž naším vědomím vytváříme naši fyzickou realitu.

Jde o základní stavební jednotku všeho kolem nás, která se v moderních dějinách zvykne označovat jako kvantové pole. O jejích účincích se můžeme dočíst v nejstarších spisech, které významně ovlivnily formování lidských dějin. Tato síla byla postupem času (povětšinou ze zištných důvodů) zahalená do mlhy tajemství a mystérií. Skupiny lidí, kteří měli zkušenosti s jejími účinky si po uvědomění možností, které jim přístup k ní nabízí, postupně uvědomili, že se pro ně může stát nástrojem demonstrace jejich síly, zastrašování a tedy obecným přístupem k neomezené moci.

Těch pár jednotlivců, kteří tuto sílu využívali pro obecné blaho a prospěch ostatních, postihly ve většině případů osobní tragédie. Ty jim připravili právě ti, kteří si podíl na své moci nechtěli nechat nikým vzít. Dnes se na těch pár "spravedlivých" díváme jako na proroky, světce, či  mesiáše a při tom to byli obyčejní lidé s dobrými úmysly.

Je proto třeba, abychom při představě kvantového pole zapomněli na všechny tyto mýty, legendy a realitu zkreslující fakta. Abychom se dokázali na kvantové pole podívat očima dnešního člověka, bez předsudků a myšlenkových omezení. Pokud to dokážeme, tak získáme přístup k neomezeným možnostem výběru naší osobní fyzické reality v níž se nacházíme, a kterou můžeme jednoduchými postupy formovat.


MTE1NTM4Ym